miércoles, 29 de abril de 2015

Indice do Curso APPs educativas.

Obxectivo: Iniciación na creación e deseño de APPs educativas sen coñecementos de programación.

Requisitos:
  • Ordenador con conexión a Internet.
  • Navegador Google Chrome.
  • Conta de correo electrónico creada en GMAIL.
  • Recomendable teléfono móbil con sistema operativo Android.

Planificación Temporal:

Nocións introductorias

Desenvolvemento práctico de APPs.

     7.  Primeiros Pasos en APP Inventor. (30 minutos)
     8.  Exemplos:
          8.3.- Exercicio de preguntas e respostas sobre as TIC (20 minutos)
     9. Onde saber máis sobre APPInventor (10 minutos).