Apps Nativas vs web APPs

As aplicacións nativas son desenvolvidos en linguaxe de programación propio para o dispositivo, para poder ser usado, por exemplo, AppInventor para plataforma Android.
Características das App nativas:
1. Que empregan a linguaxe de cada sistema.
2. Ser desenvolvidos usando diferentes SDKs.
3. Pode interactuar con todos os compoñentes do noso dispositivo (cámara, calendario, aplicacións, ...).
4. Deben instalarse para poder funcionar con eles.realizar.
5. Podes baixar tendas específicas (Play Store, ...).
6. Poden ser actualizadas.

As aplicacións web son chamadas aplicacións optimizadas (soen ter unha boa apariencia) e non están instaladas nos dispositivos móbiles, funcionan por medio dun navegador.
1. Só precisan de Internet e dun navegador.
2. Desenroladas en linguaxes como HTML5, CSS3, JAVASCRIPT e JQUERYMOBILE.
3. Teñen acceso parcial os compoñentes do dispositivo (cámara, outras aplicacións instaladas,...)
4. Non hai necesidade de descargar e intalar no dispositivo.
5. As actulizacións están na web, non as teñen cada usuario.

No hay comentarios:

Publicar un comentario