Primeiros Pasos en APP Inventor.

App Inventor é un contorno de desenvolvemento de aplicacións para dispositivos Android. Só precisas dun navegador web recomendable (Google Chrome), un teléfono ou tablet Android, e unha conta de Gmail, e conexión a Internet. App Inventor baséase nun servizo web que permite que almacenar o seu traballo e axudar a manter o control dos seus proxectos.
(Alternativas emulador en vez de teléfono, e descarga de programa no propio equipo).
É unha ferramenta fácil de usar, con desenvolvemento visual, coa cal mesmo os non-programadores poidan desenvolver as súas aplicacións.
Ao crear aplicacións para Android pode traballar con dúas ferramentas: Deseñador de App Inventor e Editor de Bloques de App Inventor. En Deseño vaise construír a interface do usuario, escoller e poñer os elementos que interactúan co usuario e os compoñentes que usan a aplicación. No Editor de Bloques vai definirse o comportamento dos compoñentes da súa aplicación.

Para comenzar a traballar debemos de ir a seguinte dirección:

Ou como alternativa buscar en Google "APP Inventor 2",

A continuación mostro unha presentación de como
(Nota: está en castelán, debido a que en APP Inventor, non está dispoñible o idioma galego, hai dispoñible inglés, español, italiano,...).

Vamos a coñecer o entorno desenvolvendo a nosa 1ª APP.

Agora xa estamos en condicións de comenzar a facer as nosas APPs.

Enhoraboa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario